Var kommer Cevni från och varför?

Cevni kommer från FN och sammanställer egler för inre vattenvägar i Europa. Code Européen des Navigation Intérieure. Från början fanns olika regler för olika vattendrag och olika länder. Det finns lokala regler som kanske inte står uppradade i CEVNI. Anledningen är att lokala förhållande kan ställa krav som man inte tagit höjd för i CEVNI.

I denna kursen går vi igen om de delar som gäller fritidsfartyg. Det är en “light” version av CEVNI.

Fritidsfartyg skiljer sig från “Normala” fartyg. “Normala” fartyg är över 20 meter(ibland 15 m). Dessa har prioritet över fritidsfartyg och därför så gäller många av CEVNI reglerna inte fritidsfartyg. Men det är viktigt att man känner till reglerna för att kunna förstå de “normala” fartygens beteende och avsikter.

Rulla till toppen