Möten

Normalt möte Class 1 kanaler

Med några undantag har trafik som färdas medströms “downstream” företräde över de som som åker uppströms. Men fartyg som åker uppströms bestämmer vilken sida de vill ha mötet. Om man vill mötas barbord-barbord behöver man inte göra någon signal. Vill man däremot att mötet skall ske styrbord mot styrbord skall uppströmsfartyget visa en blå flagga eller ett glittrande vitt ljus eller en blå platta eventuellt med ett glittrande ljus i mitten.

På natten skall uppströmsfartyg visa glittrande ljus om man vill mötas styrbord mot styrbord.

Fartyget som kommer medströms skall bekräfta genom att också visa en blå platta etc (enligt ovan) på sin styrbord sida. Signalerna skall vara synliga tills man passerat varandra.

Om ett uppströmsfartyg inte är säker på avsikten för medströmsfartyget skall ljudsignaler användas.

  • 1 kort signal “Vi möts barbord mot barbord”
  • 2 korta signaler “Vi möts styrbord mot styrbord”
  • Medströmsfartyget svarar med samma signal

Undantag möten på en Class 1 kanal

Vissa fartyg kan begära att uppströmsfartyget ändrar kurs och sida för möte. Dessa är passagerarfartyg som vill angöra banken på den sidan som är använd av uppströmsfartyget eller bogserade konvojer som ämnar att vända i kanalen.

  • Medströmsfartyget ger då ljudsignal
  • Visar blå platta på den önskade sidan
  • Om uppströmsfartyget ser att detta skall leda till kollision skall korta ljudsignaler avges och fartygen göra allt för att undvika kollision.

Ovanstående gäller inte möte mellan mindre och normala fartyg, mindre fartyg och mindre fartyg eller segelfartyg. Dessa kategorier följer de generella reglerna vid möte.

Rulla till toppen