Grundläggande regler

Segla inte båten om du är trött eller påverkad. Var uppmärksam och använd sjömanskap. Riskera inte mänskliga liv, hindra sjöfart, skada inte kanterna eller installationer. Ta alla steg för att undvika omedelbar fara, även om det innebär att bryta mot reglerna.

Boatmaster/Befälhavare
Någon med tillräckliga kvalifikationer och erfarenhet måste vara ansvarig för båten. Personen måste vara ombord när fartyget är på väg men behöver inte stå vid rodret. Denna personen kommer framåt att kallas befälhavare och andra personer får besättning. Besättningen skall för säkert framförande följa befälhavarens instruktioner.

Din båt
Din båt måste ha dimensioner och hastighet som är lämplig för vattenvägen du färdas på.Det måste finnas tillräckligt med besättning och personen som styr måste vara minst 16 år. Åldern kan variera i olika länder. Man måste kunna kommunicera mellan sittbrunn och däck. Utkik är lika viktigt som att lyssna efter ljud.
På båten måste du ha registreringspapper och navigationsinstruktioner för den kanal som du är på. Ibland finns inga att tillgå efter lokala beslut. Namnet och registreringsnummer på båten skall vara märkt på utsidan av skrovet med minst 10 cm höga bokstäver. Jolle skall också vara märkt.

Skydd av vattenvägarna och dess användare
Gör inget som kan skada installationer längs kanalen. Lägg inte fast i skyltar, bojar etc. Undvik att ha delar utstickande från båten. Om du skadar eller ser någon installation bli skadad skall du genast kontakta myndigheterna. Sänk inget i vattnet som kan hindra framfarten eller skada andra användare. Man får såklart inte hälla miljöfarliga varor i kanalens vatten. Om det sker skall myndighet underrättas och platsen märkas ut. Om någon på din båt är i fara skall du använda till alla buds stående medel för att rädda dom. Om annan båt eller person är i fara, bistå men utan att utsätta dig själv för fara.

Om båten sjunker eller annan nödsituation.
Om båten börjar sjunka eller blir omöjlig att kontrollera försök att komma till kanten på kanalen. Om den sjunker eller går på grund underlätta myndighetenoch varna andra fartyg. Om möjligt märk ut vilken sida som är säker att passera på. Mer om utmärkning kommer senare i kursen.

Lektion innehåll
0% slutfört 0/1 Steps
Rulla till toppen