Definitioner

Definitioner som används i denna kod.

 • Small Craft betyder en liten båt som är mindre än 20 meter. Utom Färjor, passagerarbåtar, Bogserbåtar. På vissa kanaler kan myndighet erna välja 15 meter som gräns mellan liten båt och Normalt fartyg.
 • Vessel, farkost som kan nyttjas på havet eller kanalen.
 • Normal Vessel, fartyg som inte är Small Craft
 • Motorised Vessel, Small eller normal Vessels som drivs av motor.
 • Sailing Vessel, fartyg som använder segel för framdrift.
 • Floating Equipment, Flytande maskinerier som används för underhåll av kanal, ex. mudderverk, kran.
 • Floating Establishment, Båthus eller brygga.
 • Ferry, Fartyg som erbjuder transport över en kanal.
 • Pushed barge, är en pråm som skjuts framåt av ett fartyg.
 • Pusher, fartyg som skjuter pråm framför sig
 • Shipborne barge, En pråm som införlivas i ett havsgående fartyg, ofta ovanpå.
 • Assembly of floating material, navigerbara flottar som inte kan innefattas i tidigare nämnda.
 • Convoy, en konvoj av fartyg eller annat.
 • Towed Convoy, en grupp fartyg som begseras
 • Pushed Convoy, en grupp av fartyg som trycks av en eller flera motordrivna fartyg.
 • Side By Side Formation, Grupp av fartyg som seglar bredvid varandra.
 • Stationary Vessel, Ett fartyg som är ankrat, förtöjt eller på grund.
 • Vessel under Way, fartyg på väg, d.v.s. inte för ankare, förtöjd eller på grund.
 • Vessel engaged in fishing, Fartyg som använder nät, linor, trål eller anna utrustning som hindrar manöverbarheten av fartyget.
 • Night, natt dvs från solnedgång till soluppgång
 • Day, dag från soluppgång till solnedgång.
Pushed barge med pusher
Shipborne barge
Floating establishment
Rulla till toppen