Ljudsignaler

Ljudsignaler används ofta för att varna eller informera. Det finns långa ■, korta ● och väldigt korta ★ signaler. Vissa signaler används hela tiden t.ex. kollisionsvarning eller varning för utsläpp av farliga ämnen. Andra signaler är information som t.ex. “Jag svänger till styrbord”

Plikt att ge signal när denna skylten syns. Vilken signal kan stå på en tilläggsskylt.

Denna betyder avge signal
Signalen kan stå på en tillägsskylt

Allmänna

 • Uppmärksamhet, Lång signal ■
 • Jag går mot mitt höger, 1 kort signal ●
 • Jag går mot mitt vänster, 2 korta signaler ● ●
 • Jag backar, 3 korta signaler ● ● ●
 • Jag kan inte manövrera 4 korta signaler ● ● ● ●
 • Omedelbar fara för kollision, oavbrutet väldigt korta ★★★★★★……
 • Jag behöver medicinsk hjälp, ● ● ● ● ■
 • Vänligen öppna bro eller sluss, ■ ● ■ lång, kort, lång

Omkörning passering

 • Jag kommer att passera på barbord sida ■ ● ■
 • Ok du kan passera på barbord sida ●
 • Nej, du måste passera på styrbord sida ● ●
 • Jag kommer att passera på styrbord sida ■ ● ■
 • Ok du kan passera på styrbord sida ● ●
 • Nej, du måste passera på barbord sida ●
 • Nej du kan inte passera alls ★★★★★★……

Möte

 • Jag lämnar plats på barbord sida ●
 • Ok, vi passerar barbord mot barbord ●
 • Jag lämnar plats på styrbord sida ● ●
 • Ok vi passerar styrbord mot styrbord ● ●
 • Nej vi kan inte mötas på den sidan du föreslår ★★★★★★……

Nära hamnar, korsningar och svängar

 • Jag lämnar/anländer hamnen till styrbord ■ ■ ■ ●
 • Jag lämnar/anländer hamnen till barbord ■ ■ ■ ● ●
 • Jag korsar kanalen ■ ■ ■
 • Jag svänger styrbord ■ ●
 • Jag svänger barbord ■ ● ●

Varning, närma er inte

 • Om ni hör signalen kort-lång oavbrutet och en lampa blinkar i takt ●■ ●■ ●■ ●■ ●■
 • Betyder det att fartyget läcker ut farliga substanser
 • Släck öppna lågor, cigaretter
 • Lämna området
 • Om ni ligger förtöjda i området, lämna båten
Rulla till toppen