Markeringar på fartyg på väg

Bogserad konvoj på dag

Pråmen har ett gult klot och bogseraren en cylinder med färgerna gult, svart och vitt.
Om det är flera fartyg som bogserar skall alla ha en cylinder. Detta gäller inte “Small Vessel”

Bogserad konvoj på natten

Rulla till toppen