Väjningsregler

Observera skillnaden mellan Normala fartyg och Mindre/Små/Litet, där skall ofta det mindre väja för det normala. Inbördes mellan mindre fartyg är väjningsreglerna i stort sett samma som utanför vattenvägarna.

När två normala fartyg korsar väg på ett sådant sätt att risk för kollision föreligger skall fartyget som har det andra till styrbord väja och om möjligt undvika att gå framför.

När två små fartyg korsar väg på ett sådant sätt att risk för kollision föreligger skall fartyget som har det andra till styrbord väja och om möjligt undvika att gå framför.

När ett normalt fartyg korsar vägen för ett litet fartyg som är på dess styrbordsida skall det normala fartyget hålla kurs och fart och det lilla fartyget väja.

Motordrivet litet fartyg väjer för litet icke motordrivet.

Litet fartyg som inte är under motor eller segel skall väja för litet fartyg under segel.

När två mindre fartyg under segel är på kollisionskurs och man har vinden in från olika sidor skall det fartyget med vinden in från barbord väja.

När två mindre fartyg under segel är på kollisionskurs och man har vinden in från samma sida skall det fartyget i lovart väja.

Om ett seglande mindre fartyg med vinden in från barbord, på kollisionskurs, inte kan avgöra vilken sida som lovartsfartyget har skall det väja ändå.

När ett seglande mindre fartyg seglar om ett annat seglande mindre fartyg skall man inte passera på lovartsidan utan passera i lä.

När ett seglande mindre fartyg seglar om ett annat mindre fartyg skall man passera på lovartsidan om det är säkert och möjligt.

Ett normalt fartyg som håller sig på styrbord sida av kanalen skall bibehålla kurs och fart även när man är inom sikt från annat normalt fartyg man normalt skall väja för.

Samma gäller mindre fartyg som följer styrbords sida av kanalen.

Rulla till toppen